Profil Pimpinan

KEPALA BIRO

Nama             : YUSRON HADI, S.T., M.UM.

Ttl                    : Kelayu Lotim, 11-06-1970

NIP                 : 19700611 199703 1 007

Pangkat/Gol  : Pembina Tk.I (IV/b)

Agama           : Islam

 

KEPALA BAGIAN PEMBERITAAN

Nama             : Gde Putu Aryadi, S.Sos., M.H.

Ttl                    : ……………

NIP                 : ……………..

Pangkat/Gol  : ……………

Agama           : Hindu

 

KEPALA BAGIAN DOKUMENTASI

Nama             : LALU SUKARMAN

Ttl                    : ………………..

NIP                 : ………….

Pangkat/Gol  : …………..

Agama           : Islam

 

KEPALA SUB BAGIAN HUBUNGAN MEDIA

Nama             : I'ANATUL MUSLIMAH IBRAHIM, S.STP., M.H.

Ttl                    : Mataram, 17-05-1981

NIP                 : 19810517 200003 2 001

Pangkat/Gol  : Penata Tk.I (III/d)

Agama           : Islam

 

KEPALA SUB BAGIAN PENGOLAHAN DATA DAN NASKAH PIMPINAN

Nama             : LALU IRFANI GEA ABDITA, S.STP.

Ttl                    : Cilacap, 13 September 1987

NIP                 : 19870913 200602 1 001

Pangkat/Gol  : Penata Muda Tk. I (III/b)

Agama           : Islam

 

KEPALA SUB BAGIAN PELIPUTAN

Nama             : I'ANATUL MUSLIMAH IBRAHIM, S.STP., M.H.

Ttl                    : Mataram, 17-05-1981

NIP                 : 19810517 200003 2 001

Pangkat/Gol  : Penata Tk.I (III/d)

Agama           : Islam