Profil Pimpinan

KEPALA BIRO

Nama             : H. IRNADI KUSUMA, S.STP., M.E.

Ttl                    : Lombok Barat, 25-4-1977

NIP                 : 197712311997031004

Pangkat/Gol  : Pembina Tk.I (IV/b)

Agama           : Islam

 

KEPALA BAGIAN PEMBERITAAN

Nama             : Gde Putu Aryadi, S.Sos., M.H.

Ttl                    : Tabanan, 20-3-1967

NIP                 : 197006111997031007

Pangkat/Gol  : Pembina Tk.I (IV/b)

Agama           : Hindu

 

KEPALA BAGIAN DOKUMENTASI

Nama             : H. A. SERIDANA, S.Pd., M.Pd.

Ttl                    : 31-12-1965

NIP                 : 196512311988031278

Pangkat/Gol  : Pembina Tk.I (IV/b)

Agama           : Islam

 

KEPALA SUB BAGIAN HUBUNGAN MEDIA

Nama             : I'ANATUL MUSLIMAH IBRAHIM, S.STP., M.H.

Ttl                    : Mataram, 17-05-1981

NIP                 : 198105172000032001

Pangkat/Gol  : Penata Tk.I (III/d)

Agama           : Islam

 

KEPALA SUB BAGIAN PENGOLAHAN DATA DAN NASKAH PIMPINAN

Nama             : LALU IRFANI GEA ABDITA, S.STP.

Ttl                    : Cilacap, 13-9-1987

NIP                 : 198709132006021001

Pangkat/Gol  : Penata (III/c)

Agama           : Islam

 

KEPALA SUB BAGIAN PELIPUTAN

Nama             : ISMULYADI, S.Adm.

Ttl                    : Sakra – Lombok Timur, 31-12-1969

NIP                 : 196912311989031053

Pangkat/Gol  : Penata (III/c)

Agama           : Islam

 

KEPALA SUB BAGIAN PRODUKSI

Nama             : LALU ISMUNANDAR EKA SAPUTRA, S.STP.,M.H.

Ttl                    : Selong, 1-10-1982

NIP                 : 198210012001121004

Pangkat/Gol  : Penata (III/c)

Agama           : Islam

 

KEPALA SUB BAGIAN PERPUSTAKAAN SETDA

Nama             : H. RAHMAT FIRDAUS, S.H., M.H.

Ttl                    : Selong, 10-7-1974

NIP                 : 197407102008011022

Pangkat/Gol  : Penata (III/c)

Agama           : Islam

 

KEPALA SUB BAGIAN TU BIRO

Nama             : Hj. HASNIWATI, S.IP.

Ttl                    : Gunung Siu Lombok Timur, 31-12-1963

NIP                 : 196312311989032121

Pangkat/Gol  : Penata Tk. I (III/d)

Agama           : Islam

 

KEPALA SUB BAGIAN TU PIMPINAN

Nama             : WAHYU HIDAYAT, S.STP., M.AP.

Ttl                    : Mataram, 31-3-1986

NIP                 : 198603312004121001

Pangkat/Gol  : Penata (III/c)

Agama           : Islam

 

KEPALA SUB BAGIAN ACARA

Nama             : HERI AGUSTIADI, S.Sos., M.M.

Ttl                    : Gunung Siu Lombok Timur, 9-8-1971

NIP                 : 197108091993031010

Pangkat/Gol  : Penata Tk. I  (III/d)

Agama           : Islam

 

KEPALA SUB BAGIAN TAMU DAERAH

Nama             : YUNAN SATRIADHI, S.IP.

Ttl                    : Mataram, 10-6-1988

NIP                 : 198806102007011001

Pangkat/Gol  : Penata Muda Tk. I  (III/b)

Agama           : Islam